Translate

onsdag 26. august 2015
    DET ER JO "BARE" VANN!


VANN, vårt viktigste næringsmiddelet!
Alt vi trenger i hverdagen inneholder vann, og for de fleste av oss er vann i springen en selvfølge. Vi dusjer, vasker, vanner plantene våre, koker mat, pusser tenner, og ikke minst så drikker vi vann uten å tenke særlig over det. Burde vi tenke over det? Kanskje burde vi det. Blir vi mer bevisst på vannet vi bruker, og ikke minst på hva vi tenker og føler når vi bruker og drikker vann, kan vi utrette små mirakler for oss selv. Kanskje store mirakler til og med.  Vann har nemlig noen veldig spesielle egenskaper vi bør sette oss inn i.
Aller helst burde vi selvsagt tenke over hva vi føler og hvordan vi har det hele tiden - både før vi drikker og etter.
Hvordan vi har det bør faktisk være vår ”top priority”!  Men det var vel egentlig ikke det jeg skulle skrive om – jo, det var faktisk det jeg skulle skrive om, for tanker, følelser og VANN henger nøye sammen – nemlig!  

I oldtiden var det dårlig med fancy laboratorier, men det ser likevel ut som disse forfedre våre visste mer om vannets unike egenskaper og helbredende krefter enn leger og vitenskapsmenn gjør i dag.  Man kan jo spørre seg hvorfor.  Fulgte disse menneskene bare eldgamle nedarvede "humo jumbo" metoder, eller visste de noe vi har glemt, eller ikke ønsker å vite i dag?

Den kloke gleder seg over vannet:sier et kinesisk visdomsord. Loa Tzu – Taoismens grunnlegger, hadde vannet som sin store favoritt da han skrev ”The Book of Nature” for ca 3000 år siden.
                                
Selv den verdenskjente Martial Art utøveren Bruce Lie lot seg inspirere av Lao Tzu.”Be like water my friends – move shapeless, swiftless and effortless!” Kloke ord! Kjente ord for enhver Martial Art utøver.

I Kina får vi alltid servert vannet varmt ( og ikke med isbiter som i vesten). Om du spør hvorfor vil de fleste svare: ”Itś good for your health”. Det er hva de har hørt – en nedarvet gammel tradisjon. Kaldt vann tapper kroppen for energi og størkner fettet i magen og tarmene. Forbrenning og fordøyelsen går etter hvert i stå, og vi blir syke!
Temperert vann er veien å gå. Østens folk vet dette, har visst det i generasjoner, og fører kunnskapen videre.                    
På Kung Fu skolene i Kina er temperert vann obligatorisk
    
Vann, kilden til alt liv, og helt nødvendig for opprettholdelse av denne planeten. 
Vår egen kropp består av 75% vann – minst. Hjernen vår består av hele  90% vann, og merkelig nok er det bare den resterende 10% - ikke større enn en rosin - vitenskapen er opptatt av?
Vannmolekyler former hele oss - huden, skjelettet, indre organer, proteiner og DNA . DNA strengene er faktisk pakket inn i vannmolekyler, fjernes disse faller hele DNA strukturen sammen.Mumifisering big time!
Dermed er det vel ingen sjokkerende oppdagelse at vann er viktig.

Vann er det støttende elementet i alt liv. Begynnelsen til bevissthet,  Alfa og Omega. Det er rett og slett mind -blowing!
Det er gjennom vannet i kroppen vår all energi og informasjon flyter! Hva var før vannet? Noen som har et svar?

I en tid der verdens største profittmaskineri, farmasøytindustrien ligger på topp, lever vi i en blind tro på ”vitenskapen”, og har sjelden tid til å gå i dybden når vi er syke. Vi tar heller en kvikk fiks i form av en pille eller fem.  Er det kanskje slik at vi kunne tatt et glass med vann i stedet? - hadde ikke det vært flott?
Men det er selvsagt for enkelt, eller er det det?

 
Vannet har intelligens og minner: Undersøkelser rundt hele verden viser at vannet har minner. Vann mottar og lagrer informasjon.  Alt som kommer i kontakt med vannet etterlater seg avtrykk i vannets struktur. Et lite enkelt forsøk kan gjøres ved å legge en blomst i en vannmugge. I mikroskopet vil vises at hver enkelt vanndråpe nå har fått et avtrykk av blomsten.
Munkene i de gamle katolske klostrene var klar over dette. Nonnene som overleverte vann til prestene måtte bære vannet i stillhet - uten si så mye som et pip - ute "å tenke". Vannet ble affektert, ikke nødvendigvis negativt, men det ble affektert.  
Vannmolekylene forandrer seg stadig og bygger endeløst med nye strukturer.
Var det derfor gamle kulturer lagret vannet i sølv kanner - for å omgjøre vanlig vann til healende vann – sølvvann? Sølvets egenskaper som bakteriedrepende middel ar godt kjent, men bruken opphørte da utviklingen av det moderne antibiotikum ble utviklet.

I eldre tider var det vanlig at reisende hold drikkekarene sine rene ved å slenge sølvmynter oppi, og i Kina er det fortsatt en tradisjon for mange å ha noen sølvsstykker i hjemmet i tilfelle de vil trenge sølvet til sårbehandling.

Rustum Roy, Professor of The State of Uneversity of Pensylvania forsket på vann og sølvvann i en årekke. Han forteller hvordan den Amerikanske marinen i mange år har brukt sølvvann både til å desinfisere sår og holde innsekter borte.
                  
Rustum Roy
 
Rustum Roy forklarer – i detaljer – hvorfor vann ikke bare er vann, og hvordan vannet plukker opp og lagrer informasjonen i vannmolekylene.
Han påpeker at det IKKE er den kjemiske sammensetningen av vannet som er viktig, men vann strukturen - dvs hvordan vannmolekylene er organisert. Vann strukturene er selve nerven i vannet.Hver vanndråpe har sin egen verden av molekyler. Molekylene fungerer som minne celler og de rekonstruere seg etter informasjonen de får. Vannmolekylene plukker opp hele historier som en båndopptaker. Det er opp til oss å tyde informasjonen. 
Umulig tenker mange. Javel, men det vi ser på flatskjermer tror vi på,..og digital data lagret på en CD av plastikk – det aksepterer vi uten å stille spørsmål.
Rustum Roy døde dessverre i 2010, men arbeidet hans kan leses både i bøker og artikler.
http://www.silverhealthinstitute.com

Innom nyere vitenskap kjenner alle til Japaneren Masaru Emotos fantastiske oppdagelser av den menneskelige bevissthets påvirkning av vannmolekylene. Bildene av hans nedfryste mikroskopiske vannkrystaller har gått verden rundt flere ganger.  Intensjoner, tanker og følelser setter sitt spesielle avtrykk i vann krystallene.
     

Alt og alle har sin egen unike frekvens, sitt eget svingningstall (som tangentene i et piano). Denne energien avspeiler seg i vannmolekylene. 
Alt er energi, og inntil vi aksepterer det er det mye vi ikke vil forstå.
Vannet senser vibrasjonene i omgivelsene og plukker opp  informasjon fra hver enkelt av oss. Vi spiller musikk, synger, vi snakker, vi tenker. Det viktigste av alt er hvordan vi føler mens vi gjør alt dette. Selv det skrevne ord avgir en frekvens – av den som skriver, eller leser.

Vannet speiler på innsiden hva som skjer på utsiden. Det er derfor ikke det miste rart at følelsen av takknemlighet gir vakre krystaller, mens redsel og hat gjør krystallene litt messa opp - for å si det mildt.

Mr Emoto mente noe av det viktigste var å lære barna om vannets betydning. Det vil lede oss på rett vei, var hans konklusjon. Barnebokversjon av boken ”The Message of Water” delte han ut gratis over hele verden. Boka kan lastes ned gratis hos Emotos Peace Project:emotoproject.com
Argumentene mot homeopatien bør legges bort. Bevisene for at vannet har minner har nå blitt så overveldende at de ikke kan benektes – og mange forskere støtter dette.
Eneste problemet nå er at vitenskapen - etter mange års forskning - ikke klarer å forklare hvordan og hvorfor vannet har minner. Vitenskapsmenn fikk nemlig et problem da de gikk inn i atomene og elektronenes verden. I mikro universet oppfører elektronene seg like uforutsigbart som tankene våre.  I kvantefysikkens verden er det nemlig vanskelig med matematiske formler.

Det faktum att vannmolekyler blir påvirket av våre intensjoner og følelser er utrolig viktig.
Når tanker og følelser gjør dette med vann, hva kan ikke da tanker og følelser gjøre med kroppen vår. Vi består tross alt av vann!
Det er få som virkelig fatter dette her, for da hadde vi nemlig umiddelbart blitt mer opptatt av hvordan vi snakker,  og ikke minst tenker. Vi er vant til å tenke ”ferdigtygde tanker”. Vi tenker for det meste det vi har blitt lært til å tenke.

Filmprodusent og ekologist David Sereda har fulgt opp arbeidet til Mr.Emoto og fordypet seg i vannets magi:
Har vannet supersensorer? Hvordan bevise at vannet både skaffer og sender informasjon, i tillegg til å ha minner og bevissthet? Sereda peker på at Hydrogenet ( som kjent består vann av både oksygen og hydrogen) finnes over alt i Universet. – og alt kommuniserer/vibrerer gjennom hydrogen og vann. Han har gjort en rekke forsøk med vann som blir rekonstruert med toner fra solen ( med stor suksess)
Vi hører selvsagt for dårlig til å fange opp den lyden, men NASA har lagret solens toner via sine instrumenter.
Og hvor fører dette oss i en firkantet verden? Forhåpentligvis fremover.

Forskere har vist oss gjennom mange år nå at vannet er bærer av informasjon, og  at vi dermed blir påvirket av den informasjonen og energien vannet leverer - enda viktigere; vi påvirker vannet vi inntar med våre tanker og holdninger. Skal vi begynne og høre litt etter, eller avfeie alt som tull?

Kan vi restrukturert vann til å løse energiproblemer, ta seg av forurensning og bekjempe alvorlige sykdommer?
Det er uendelig mye mer her i verden enn våre fysiske sanser kan oppfatte. Det er faktisk veldig lite av det hele våre fysiske sanser kan oppfatte. Litt ydmyke kan vi vel være.

Vannstrukturen er viktig for helsen vår – kanskje den viktigste.
Så drikk vann, mye vann – hver dag, og fokuser på vannet med love and appreciation.
Slå av nyhetene, spill fin musikk og skyv bekymringene ut døra.
Kan det bli enklere? For jeg synes så klart dette er superenkelt selv!!

                              For sikkerhets skyld skriver jeg love and gratitude på vinflaska også
                                                                                  Just saying:-)

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar